Wydział Historyczno-Socjologiczny

Wydział Historyczno-Socjologiczny, na którym prowadzony jest kierunek filozofia i etyka, w ostatniej ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał kategorię naukową A, https://www.attorneyhelp.org/ ustępując miejsca jedynie największym ośrodkom akademickim w Polsce, a wyprzedzając m.in. kształcące w tym samym obszarze wydziały na Uniwersytecie Gdańskim, Łódzkim, Rzeszowskim czy Szczecińskim (patrz tabela) visit.