Pracownicy

prof. Małgorzata Kowalska

Kieruje Zakładem Filozofii Współczesnej i Społecznej. Specjalistka w zakresie współczesnej filozofii francuskiej, zajmuje się, na skrzyżowaniu refleksji ontologicznej, epistemologicznej, moralnej i politycznej, problemami, które można uznać za podstawowe dla filozofii współczesnej w ogóle, od problemu podmiotowości i intersubiektywności po krytyczne analizy współczesnego społeczeństwa, liberalizmu, demokracji, Europy.

Autorka wielu publikacji w Polsce i za granicą, w szczególności książek Jean-Paul Sartre i paradygmaty filozoficznego myślenia (Warszawa 1997), Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy (Warszawa 2000; wydanie angielskojęzyczne: Dialectics beyond dialectics. Essay on totality and difference, Peter Lang 2015), Demokracja w kole krytyki (Białystok 2005). Tłumaczka francuskiej literatury filozoficznej, w szczególności tekstów Sartre’a, Merleau-Ponty’ego, Arona, Foucaulta, Lyotarda i Levinasa.

Od urodzenia związana z Podlasiem i Białymstokiem, przekonana, że właśnie tu można, warto i trzeba uprawiać filozofię.

prof. Daniel Grinberg

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Historii XIX wieku w Instytucie Historii i Nauk Politycznych. Interesuje się historią idei, historiozofią oraz historią społeczną, w szczególności dziejami anarchizmu i kwestią żydowską, w tym problemem Holocaustu i żydowską myślą polityczną. Autor książek Geneza apartheidu (1980), Ruch anarchistyczny w Europie zachodniej 1870-1914 (1993), Holocaust z perspektywy półwiecza (1993, red.) oraz Holocaust. Fifty years after (1994, red.). Tłumacz i edytor podstawowych książek z zakresu współczesnej filozofii polityki (H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu; I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, G. Sartori, Teoria demokracji; B. Russell, Eseje niepopularne). Inne zainteresowania to statystyka lekkoatletyczna, wczesny film niemy, jazz lat dwudziestych. Chociaż mieszka w Warszawie, od lat związany jest z Uniwersytetem w Białymstoku.

prof. Piotr Nowak

Profesor filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku, dr habilitowany (2012, WFiS UW). W 2002 obronił dysertację w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Pytanie o śmierć człowieka. Nietzsche – Heidegger – Arendt – Foucault – Kojève). Jest autorem książek: Ontologia sukcesu. Esej przy filozofii Alexandre’a Kojève’a (Gdańsk 2006), Podpis księcia. Rozważania o mocy i słabości (Warszawa 2013), The Ancients and Shakespeare on Time. Some Remarks on the War of Generations (Amsterdam-New York 2014), Hodowanie troglodytów. Uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego (Warszawa 2014).

Zajmuje się filozoficznymi konsekwencjami upływu czasu, napięciami międzypokoleniowymi, filozofią starożytną, filozofią polityczną, filozofią literatury, filozofią religii. Przekładał m.in. pisma H. Arendt, W.H. Audena, L. Straussa, A. Kojève’a, A. Blooma, B. Pasternaka, W. Rozanowa, A. Biełego, P. Florenskiego, J. Taubesa. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998-2000), Intitut für die Wissenschaften vom Menschen, Wiedeń (1996 – Junior Fellow; 2008 – Andrew Mellon Fellow). Gościnnie wykładał na Uniwersytecie Roosevelta (Chicago, 2007) oraz w The Committee on Social Thought na Uniwersytecie w Chicago (2001). Visiting Professor na Uniwersytecie w Helsinkach (2009, 2013), na Uniwersytecie w Joensuu (2013) i w European College of Liberal Arts w Berlinie (2009).

Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika filozoficznego „Kronos. Metafizyka – Religia – Kultura”. Członek Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego. Ma czarny pas w judo, słucha hip hopu.

prof. Sławomir Raube

Pracuje w Zakładzie Wiedzy o Kulturze. Kieruje się w pracy intelektualnej dewizą Pascala, że lepiej jest wiedzieć coś ze wszystkiego niż wszystko o jednym, w związku z czym interesuje się wszystkim. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książek dotyczących nowożytnej filozofii brytyjskiej Deus explicatus. Stworzenie i Bóg w myśli Ralpha Cudwortha (2000) i Metafizyka i etyka Samuela Clarke’a (2010). Redaguje pismo filozoficzne „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”.

Obecnie jest bardzo zainteresowany przemianami kulturowymi ostatnich dekad, które wydają się zmieniać globalny świat radykalnie. Z racji podwójnego wykształcenia (ekonomicznego i filozoficznego) przypatruje się tym przemianom zarówno w aspekcie gospodarczym jak i mentalnym oraz ideowym.

Tłumaczył z języka angielskiego teksty filozoficzne, ale także fantastykę. Oprócz pracy akademickiej doświadczył profesji dziennikarskiej: przez wiele lat pracował jako dziennikarz i publicysta w prasie i radiu.

W wolnych chwilach, których ma coraz mniej, słucha muzyki: klasycznej głównie, ale również rocka psychodelicznego, jazzu, muzyki etnicznej i klezmerskiej. Lubi mocną kawę oraz (czasami) wino – białe, ale czerwone także. W ludziach ceni życzliwość, a rozmowę uważa (w duchu Sokratesa) za „krainę filozofii”.

dr Józef Chwal

Józef Chwal, dr filozofii, autor książki (Metafilozofia Adama Mahrburga) i sześciu artykułów. W filozofii bliska jest mu tradycja analityczna. Pod jej wpływem pojawił się pewien sceptycyzm co do osiągnięć i możliwości filozofii (choć jakiś pociągajacy jej urok wciąż odczuwa).Zagadnieniami filozoficznymi, najbardziej ostatnimi laty zaprzatajacymi jego uwagę, są etyka ewolucyjna i estetyka bizantyńska (estetyka ikony).

Poza filozofią interesuje się sztukami plastycznymi (gł. malarstwem), muzyką poważną (gł. XX w.). Lubi podróże (chętnie zwiedza mało uczęszczane miejsca w Polsce).

dr Bartosz Kuźniarz

Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Filozofii Współczesnej i Społecznej na Uniwersytecie w Białymstoku. Interesuje się współczesną teorią społeczną oraz zjawiskami z pogranicza filozofii, socjologii, ekonomii i teologii. Autor książek Pieniądz i system. O diable w gospodarce (Kraków 2006) oraz Goodbye Mr. Posmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy (Toruń 2011), wydanej po angielsku pod tytułem Farewell to Postmodernism. Social Theories of the Late Left (Frankfurt am Main 2015).

Opublikował kilkadziesiąt artykułów w pismach naukowych, check this out– prasie społeczno-kulturalnej oraz w gazetach codziennych. Od czasu do czasu tłumaczy kiepskie powieści, pije dobrą kawę i mieszka w Jurowlanach. Tato Piotrka i Szymona, w zamierzchłej przeszłości zawodnik kilku pierwszoligowych drużyn koszykówki.

dr Witold M. Hensel

Jest adiunktem w Zakładzie Epistemologii i Kognitywistyki. Zajmuje się filozofią umysłu, filozofią nauki, epistemologią, ontologią i filozofią języka. Najbardziej interesują go współczesne spory wokół realizmu naukowego i zagadnienia z pogranicza filozofii i kognitywistyki. W przeszłości pracował jako lektor języka angielskiego, dyrektor szkoły językowej, tłumacz i redaktor. Przełożył z angielskiego Polemiki filozoficzne Andrzeja Zabłudowskiego (z Marcinem Miłkowskim), Język myśli. LOT 2 Jerry’ego Fodora oraz Racje i osoby Dereka Parfita (z Michałem Warchalą).

Lubi czytać, grać w tenisa i spotykać się ze znajomymi. Nie lubi pisać o sobie.

dr Marcin Pańków

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Współczesnej i Społecznej na Uniwersytecie w Białymstoku. Zajmuje się idealizmem niemieckim oraz współczesną filozofią kontynentalną, zwłaszcza społeczną. Autor książki Hegel i pozór. Źródła i przedmiot dialektyki spekulatywnej (WN PWN 2014). Redaktor drugiego wydania Logiki Hegla, tłumacz książek Adorno i Habermasa.

Miłośnik podróżowania z pasażerami na blabla car, klasycznej muzyki afro i berlińskiego techno.

dr Radosław Poniat

Adiunkt zatrudniony w Instytucie Historii i Nauk Politycznych gdzie zajmuje się głównie męczeniem studentów na zajęciach ze statystyki. Z wykształcenia historyk i socjolog, co przekłada się na jego dzisiejsze problemy z samoidentyfikacją. Czasem bada strukturę społeczną i propaguje metody ilościowe, a czasem pisze o studiach postkolonialnych, gender i pamięci historycznej. Autor Służby domowej w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku (Warszawa 2014).

Niegdyś uczestnik seminariów prof. Małgorzaty Kowalskiej, gdzie większość energii poświęcał na walkę o prawa niepalących połączoną z dyskryminacją osób palących. W wolnych chwilach robi wykresy.

dr Robert Suski

Adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej Uniwersytetu w Białymstoku. Autor monografii: Konsolidacja Cesarstwa Rzymskiego za panowania Aureliana 270-275 (Kraków 2008) i Jowisz, Jahwe, Jezus. Religie w Historia Augusta (Warszawa 2014). Stypendysta Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Komitetu Badań Naukowych, Fundacji im. Lanckorońskich z Brzezia, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących historii Cesarstwa Rzymskiego III i IV wieku, recenzji, artykułów popularnonaukowych, początkujący bloger (jeden z redaktorów blogu madreksiazki.org, gdzie publikuje głównie recenzje książek o sztuce i historii mentalności).

Po pracy lubi czytać, podróżować, oglądać galerie sztuki. Fan Star Wars, fantastyki (zarówno science fiction, jak fantasy) i kotów.

dr Tomasz Mojsik

Historyk i filolog klasyczny – adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Interesuje się, hmmm, wieloma rzeczami. Naukowo zajmuje się jednak kulturą antyczną, a zwłaszcza Muzami (szuka muzy, owszem;), które liczy, kataloguje i sprawdza find out more here w danych archeologicznych miejsca ich kultu. Dostrzegalne też jest odchylenie meta-naukowe w badaniach, czyli skłonność do patrzenia sobie i innym na… warsztat.

Autor książek: Antropologia metapoetyki: Muzy w kulturze greckiej od Homera do k. V w. p.n.e. (Warszawa 2011), a także Between Tradition and Innovation: Genealogy, Names and the number of the Muses (Warszawa 2011). Stypendysta Fundacji Lanckorońskich z Brzezia. Artykuły? I owszem. Prywatnie nie chce powiedzieć co robi, ale koledzy podejrzewają, że za dużo siedzi przy komputerze szukając nowych rozwiązań technologicznych (znacie Scrivenera?, nie…?)

Wszystko dla dobra nauki. Chętnie grałby więcej w piłkę nożną, ale piłka odesłała go chwilowo na rehabilitację kolana.

dr Tomasz Olchanowski

Doktor nauk humanistycznych, pedagog i kulturoznawca, adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Redakcji półrocznika „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”. Autor książek: Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza (2001), Psychologia pychy (2003), Duchowość i narcyzm (2006), Wola i opętanie. Enancjodromia a rzeczywistość (2008, wyd. II poszerzone 2010), Pedagogika a paradygmat nieświadomości (2013). Autor ponad sześćdziesięciu artykułów z omawianego zakresu. Opublikował również utwory prozatorskie (opowiadania, proza poetycka).

Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z psychologią głębi i antropologią (destrukcyjne i twórcze tendencje w ludzkiej psychice, źródła kultury i problematyka przemiany duchowej, refleksja filozoficzna nad naukami humanistycznymi i społecznymi). W swej działalności naukowej i w życiu osobistym odnajduje również inspiracje w technikach pracy nad ciałem i świadomością, które powstały w tradycji niektórych szkół buddyjskich, neoplatonizmu, stoicyzmu i mistyki chrześcijańskiej.

Fan krautrocka, psychodelicznej sztuki oraz górskich i leśnych wędrówek.