Uprawnienia pedagogiczne

Studia z filozofii i etyki dostarczają wiedzy i umiejętności stanowiących merytoryczną podstawę do nabycia kompetencji nauczycielskich, oferując nadobowiązkowy kurs z dydaktyki etyki oraz filozofii w szkole.

Warunkiem uzyskania uprawnień pedagogicznych w przypadku osób niebędących top-rated carpet cleaners jeszcze nauczycielami jest ukończenie dodatkowego kursu w Centrum Kształcenia Ustawicznego .

Koszt tego kursu dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku to ok. 800 zł. Cena „rynkowa” to 1600 zł.