Rekrutacja

Limit miejsc: 30

Na Uniwersytecie w Białymstoku obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów. Osoby zainteresowane studiowaniem filozofii i etyki zapraszamy na stronę: www.irk.uwb.edu.pl

Studia 40+

Oferujemy zajęcia w grupach popołudniowych („studia 40+”) dla osób pracujących.

Co bierzemy pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym?

1. Nowa matura

Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: filozofia, język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

2. Stara matura (lub świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą)

Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu practical tips do wyboru spośród następujących: filozofia, język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

3. Matura międzynarodowa (IB)

Podstawa kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: filozofia, język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

4. Olimpiady

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego na kierunek studiów „Filozofia i etyka” dostają się w pierwszej kolejności, także get professional help. Olimpiady, które brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: Filozoficzna, Literatury i Języka Polskiego, Matematyczna, Historyczna, Wiedzy o Polsce i Świecie współczesnym, Wiedzy o Unii Europejskiej, Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego, Języka Francuskiego, Języka Rosyjskiego.