Specjalizacje

Podczas studiów student może wybrać dodatkowe przedmioty specjalizacyjne, których zaliczenie potwierdzone zostanie specjalnym wpisem w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

Dydaktyka etyki i filozofii w szkole adresowana jest do osób zainteresowanych zawodem nauczyciela etyki i filozofii.

Warsztaty medialne – prowadzone przez praktyków w danej dziedzinie – to oferta dla osób chcących rozpocząć pracę zawodową w mediach (radiu, prasie, telewizji, internecie).

Przedmioty specjalizacyjne
Dydaktyka etyki w szkole 60 x
Dydaktyka filozofii w szkole 60 x
Warsztaty medialne 60 x