Program studiów

W sumie można wybrać 12 fakultetów, czyli przedmiotów do wyboru, w toku całych studiów – w tym 2 na dowolnie wybranym kierunku w ramach całego Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Przykładowe propozycje fakultetów:

 • Podstawy starożytnej greki
 • Historia i filozofia sportu
 • Historia filmu
 • Holocaust jako problem historyczny i moralny
 • Nierówności społeczne a etyka
 • Filozofia polityczna Szekspira
 • Filozofia i literatura
 • O poszukiwaniu sensu życia. Historia egzystencjalizmu
 • Filozofia pieniądza
 • Architektura nowoczesności
 • Filozoficzna lektura poezji
 • Współczesne teorie społeczeństwa

  Polska filozofia polityczna

 • Leszek Kołakowski i warszawska szkoła historyków idei
 • Filozofia rosyjskiego renesansu religijnego i rosyjski modernizm
 • Postmodernizm i dekonstrukcjonizm w filozofii francuskiej
 • Teologia polityczna brand (w kręgu oddziaływania Carla Schmitta)
 • Subject in Question in Postmodern Perspective
 • The Idea of Justice in Contemporary Philosophy
 • From Descartes to Anarchism. Modernity and its History of Ideas
 • Renaissance or Bringing Heavens to the Earth
 • The Birth of Postmodernity out of the Spirit of Architecture
 • Question of Demoracy. Introduction to Contemporary Debate
 • Contemporary Social Theory